fredag 27 november 2009

Jag bygger utan ritning


Många höjer på ögonbrynen och uttrycker sin tveksamhet inför mitt ställningstagande. Men jag har faktiskt en form av ritning, men det är inte linjer på ett papper, utan snarare papprets kanter. Jag har ringat in de former som skall bli min kajak med ett antal ”ramar” som redan hjälper mig. Projektets namn (som jag skrivit om tidigare) Svana Strindar Blakkr, ger mig många längder, proportioner och förhållanden som jag kan stötta mina tankar emot. Jag utgår dessutom från mina kroppsmått. Och det är på sätt och vis en ritning som jag alltid bär med mig. Att bygga just en öst Grönländsk kajak hjälper min ”Blakkr´s” former på traven än mer. Mina tankar och ord är, som ni kanske förstår, skisser som hjälper mig att upptäcka former som jag inte kan se med ögonen. - Om jag sedan komplettera allt detta med en ritning av linjer och mått vore det som att lägga locket på all kreativitet och inlevelse…

…det skulle ta över alla möjliga tolkningar kring min kajaks väsen, och ligga tungt som ett facit över en vacker dikt.

Jag har jobbat mycket med trä, och jag vet att man inte alltid kan styra över det. När man jobbar med en sof, som knarrande kommer att kröka sig runt allsjöns formar, så måste man inse vem som får sista ordet. Att rita hur relingarna skall böja sig i ett CAD program är ett spel för gallerierna. Visserligen ett ”spel” som jag använder ibland, men oftast för att skapa ritningar efter ett projekt. Det är bättre att låta träet forma sig, och utgå från de linjer som det vill skapa. Den största utmaningen är att få det naturligt krökta att möta, de av människan formade, för och akterlinjerna. – Därför gör jag ingen ritning, eftersom jag idag inte vet exakt hur mina relingar kommer att forma sig. Men jag kommer att visa hur jag skissar på dessa möten när jag kommer dit i bygget.

Arbete utan ritning är egentligen det mest ursprungliga. – Det som får tankar och händer att arbeta tillsammans. Många av mina designprojekt har inletts med en modell i full skala. Och ofta får jag arbeta hårt för att modell nr 2 skall bli bättre än den första. Att skapa en ritning innan man påbörjar ett arbete är ett industriellt påfund. – Ett sätt att försäkra sig om att allt blir rätt innan man börjar (men sen blir det fel ändå). Jag får ett mycket bättre resultat om jag först skapar något med mina händer, och sedan tar mått och mallar för en ritning. Arbetet får mjukare ramar, och man kan låta mer finkänsliga tanka påverka det som växer fram. Ett annat namn hade till exempel påverkat formen ordentligt…men bara om det inte finns någon ritning eller facit.

måndag 23 november 2009

Material och verktyg
Verktyg och material börjar anlända till projektet. Nyinköpta redskap justeras så att de passar mitt arbete på bästa sätt. Stora plasthandtag ersätts med små svarvade skaft, som gör att man kommer närmare de delar som verkligen betyder något för hantverket. En närkontakt mellan fingrar, trä och fil är en förutsättning för att kroppens vilja inte skall ta över. Mina filskaft fyller egentligen bara den enkla funktionen att jag inte skall sticka mig i handloven då jag arbetar. Många redskap kommer att beskrivas närmare under arbetets gång - efterhand som de blir plockade ur verktygslådan.

Projekt Svana Strindar Blakkr

Det finns många bloggar om hur man skapar en skin on frame (sof) kajak. I mina inlägg skall jag försöka att beröra saker och tankar som sällan tas upp av andra.
- Hur jag, som designer närmar mig min färdiga farkost, och vilka metoder jag använder mig av för att lära och förstå hur bygget går till. För er som, liksom jag, står inför att bygga er första kajak kan jag rekommendera att söka inspiration och kunskap från flera olika byggprojekt. Min kunskapsgrund inom trähantverk och design hjälper mig en del på traven - men jag diskuterar också mycket med erfarna byggare.

Namnet: Inför ett projekt står man inför många val. Man kan i princip säga att arbetet är ett oskrivet blad som kan ta vilket uttryck som helst. Att arbeta med ett namn på mina projekt har tidigare hjälpt mig att sortera mina tankar, välja mellan olika former, styra beslut och faktiskt även lösa problem. Namnet "Svana Strindar Blakkr" blir det första som formar mitt projekt - och förhoppningsvis även något som kommer att lysa igenom den färdiga kajakens alla uttryck och linjer. Svana Strindar Blakkr är fornsvenska och har en lång berättelse, både om vårt språk och om vårt förhållande till naturen. Namnet är en så kallad känning. En kombination av ord som var för sig beskriver olika egenskaper och uttryck, och som tillsammans bildar ett svar på sin egen gåta. Känningar är beroende av att de som läser förstår, och kan sätta sig in i de olika ordens innebörd och betydelse. Känningen är bara en poetisk omskrivning av det författaren egentligen menar: i detta fallet en sof. Men det är en sof med en speciell karaktär. Fritt översatt betyder "Svana Strindar Blakkr" svanarnas lands häst. Svanarnas land är havet och blakkr är en känning för häst - som i havsform blir ett skepp. Bara genom att tänka svan och blakkr får jag ledtrådar både om färgval och linjer för mitt bygge. En kompromisslös östgrönländsk havskajak.
For English version please use translate.google.com
write http://larsgustavsson.blogspot.com in the tranlsate text window.